βοάω

βοάω, [dialect] Ep. [ per.] 3sg. βοάᾳ, [ per.] 3pl. βοόωσιν, part. βοόων, Il.14.394, 17.265, 15.687: [dialect] Ion.[tense] impf.
A

βοάασκε A.R.2.588

: [tense] fut.

βοήσομαι Th.7.48

, etc.; [dialect] Dor.

βοάσομαι Ar.Nu.1154

(lyr.); later

βοήσω A.R.3.792

, AP7.32 (Jul.), etc. (

βοάσω E.Ion 1447

(lyr.) is [tense] aor. subj.): [tense] aor.

ἐβόησα Il.11.15

, S.Tr. 772, etc.; [dialect] Ep.

βόησα Il.23.847

; [dialect] Dor.

βόασα B.16.14

; [dialect] Ion.

ἔβωσα Il.12.337

, Hdt.1.146, Hippon. 1, Herod. 3.23; sts.in Com., Cratin. 396, Ar. Pax 1155: [tense] pf.

βεβόηκα Philostr.VS2.1.11

:—[voice] Med.,

βοώμενος Ar.V. 1228

(perh. [voice] Pass.): [dialect] Ep.[tense] aor.

βοήσατο Q.S.10.465

, [dialect] Ion.

ἐβώσατο Theoc. 17.60

; part.

βοησάμενος Ant.Lib.25.3

:—[voice] Pass., [dialect] Ion. [tense] aor.

ἐβώσθην Hdt.6.131

: [tense] pf.

βεβόημαι AP7.138

([place name] Aceratus), [dialect] Ion. part.

βεβωμένος Hdt.3.39

: [tense] plpf.

ἐβεβόητο Paus.6.11.3

:—cry aloud, shout,

ὀξὺ βοήσας Il.17.89

;

ὅσσον τε γέγωνε βοήσας Od.6.294

;

πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ A. Ag.1106

(lyr.);

ὡς δράκων β. Id.Th.381

; β. γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς ib.468; οἱ βοησόμενοι men ready to shout (in the ἐκκλησία), D. 13.20; ὁ δῆμος ἐβόησευ . . , of acclamations, POxy.41.19 (iii/iv A. D.), cf. Charito 1.1, al., IG12(9).906 (Chalcis, iii A. D.).
2 of things, roar, howl, as the wind and waves,

οὔτε . . κῦμα τόσον βοάᾳ ποτὶ χέρσον Il.14.394

; resound, echo,

ἀμφὶ δέ τ' ἄκραι ἠϊόνες βοόωσιν 17.265

;

βοᾷ δὲ πόντιος κλύδων A.Pr.431

(lyr.), etc.; βοᾷ δ' ἐν ὠσὶ κέλαδος rings,
Id.Pers.605; τὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστιν, αὐτὸ γὰρ βοᾷ it proclaims itself, Ar.V.921;

φαίνεται αὐτὰ τὰ στοιχεῖα βοᾶν ὡς ἑλκόμενα Arist. Metaph.1091a10

.
II c. acc. pers., call to one, call on, Pi. P.6.36, E.Med.205 (lyr.), Hdt.8.92, X.Cyr.7.2.5, Herod.4.41:— [voice] Med.βοησάμενοι δαίμονας Ant.Lib.l.c.
2 c. acc., call for, shout out for, S.Tr.772;

β. τὴν βοήθειαν Hell.Oxy.10.2

.
3 c. acc. cogn.,

β. βοάν Ar.Nu.1153

(lyr.); β. μέλος, ἰωάν, S.Aj.976, Ph.216 (lyr.);

β. λοιγόν A.Ch.402

(lyr.);

ἄλγος E.Tr.1310

(lyr.): c. dupl. acc., βοάσαθ' ὑμέναιον ἀοιδαῖς ἰαχαῖς τε νύμφαν sound aloud the bridal hymn in honour of the bride, ib.
335 (lyr.);

ἔλεγον ἰήϊον ἐβόα κίθαρις E.Hyps. Fr.3(1)

.iii 10.
4 noise abroad, celebrate, ἡ ῥάφανος ἣν ἐβοᾶτε Alex. 15.7;

πρήγματα βεβωμένα ἀνὰ Ἰωνίην Hdt.3.39

;

ἐβώσθησαν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα Id.6.131

;

οἱ βοηθέντες ἐπὶ χρήμασι Lib.Or.59.155

; βεβοῆσθαι ἀπὸ τοῦ Μαραθῶνος, ἐκ τῶν ἀδικημάτων, Id.Decl.11.18, 5.53.
5 c. inf., cry aloud or command in aloud noice to do a thing, S.OT1287, E.Andr.297 (lyr.);

βοᾶν τινι ἄγειν X.An.1.8.12

; ἐβόων ἀλλήλοις μὴ θεῖν ib.19; also, cry aloud that . . , Epicrat.11.31(anap.); β. ὅτι . . X. An.1.8.1, Antiph.125.5
.
6 [voice] Pass., to be filled with sound,

πᾶσαν δὲ χρὴ γαῖαν βοᾶσθαι ὑμνῳδίαις E.Hel.1434

; to be deafened, Ar.V. 1228. (Cf. βοή.)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βοάω — cry aloud pres ind act 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοᾶτον — βοάω cry aloud pres imperat act 2nd dual βοάω cry aloud pres subj act 3rd dual βοάω cry aloud pres subj act 2nd dual βοάω cry aloud pres ind act 3rd dual βοάω cry aloud pres ind act 2nd dual βοάω cry aloud imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοόων — βοάω cry aloud pres part act masc voc sg (epic) βοάω cry aloud pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) βοάω cry aloud pres part act masc nom sg (epic) βοάω cry aloud imperf ind act 3rd pl (epic) βοάω cry aloud imperf ind act 1st sg (epic) βοόω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοᾶτε — βοάω cry aloud pres imperat act 2nd pl βοάω cry aloud pres subj act 2nd pl βοάω cry aloud pres ind act 2nd pl βοάω cry aloud imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοᾷ — βοάω cry aloud pres subj mp 2nd sg βοάω cry aloud pres ind mp 2nd sg (epic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd sg βοάω cry aloud pres ind act 3rd sg (epic) βοείη of an ox fem dat sg (epic doric ionic) βοή loud cry fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοῶμεν — βοάω cry aloud pres subj act 1st pl (attic epic ionic) βοάω cry aloud pres ind act 1st pl βοάω cry aloud pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud imperf ind act 1st pl (homeric ionic) βοόω change into an ox pres subj act 1st… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοῶσι — βοάω cry aloud pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) βοάω cry aloud pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοῶσιν — βοάω cry aloud pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) βοάω cry aloud pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) βοάω cry aloud pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βοόω — βοάω cry aloud pres imperat mp 2nd sg (epic) βοάω cry aloud pres subj act 1st sg (epic) βοάω cry aloud pres ind act 1st sg (epic) βοάω cry aloud imperf ind mp 2nd sg (epic) βοόω change into an ox pres subj act 1st sg (epic) βοόω change into an ox …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβοημένα — βοάω cry aloud perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic ionic) βεβοημένᾱ , βοάω cry aloud perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic ionic) βεβοημένᾱ , βοάω cry aloud perf part mp fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβωμένα — βοάω cry aloud perf part mid neut nom/voc/acc pl (ionic) βεβωμένᾱ , βοάω cry aloud perf part mid fem nom/voc/acc dual (ionic) βεβωμένᾱ , βοάω cry aloud perf part mid fem nom/voc sg (doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.